Return to BDAT index
1 tlk70000062_02_msg0001 84 嗨 你们还在使用 「探测器」寻找机械零件吗?
2 tlk70000062_02_msg0002 84 之前也说过了 机械零件有金有银
3 tlk70000062_02_msg0003 84 想从金色的机械零件中回收零件 需要专用的探测器 别忘了哦