Return to BDAT index
1 tlk70000062_01_msg0001 84 我们这里大自然的空气如何啊? 和伊拉不一样吧?
2 tlk70000062_01_msg0002 84 古拉有着充足的水源与大自然 气候也很温和
3 tlk70000062_01_msg0003 84 不过要是不小心 过于深入腹地 可能会遭遇强大的怪物
4 tlk70000062_01_msg0004 84 远离街道探索的时候 请务必多加小心