Return to BDAT index
1 tlk70000023_01_msg0001 84 哎呀 各位御刃者 还有各位异刃 欢迎来到王都阿乌尔利乌姆
2 tlk70000023_01_msg0002 84 话说各位 都有佩戴 「饰品」吗
3 tlk70000023_01_msg0003 84 「饰品」 对各位御刃者来说 不只是装饰
4 tlk70000023_01_msg0004 84 「饰品」种类繁多 有帽子 项圈 护身符等等 效果也是多种多样
5 tlk70000023_01_msg0005 84 「饰品」带来的特殊效果 一定能帮助到你们
6 tlk70000023_01_msg0006 84 这个城镇的商店街上 有我孙儿开的饰品店 需要的时候请去看看吧