Return to BDAT index
1 tlk70000019_01_msg0001 84 哦? 这边只有仓库 没什么有意思的东西哦?
2 tlk70000019_01_msg0002 84 各位想观光的话 请去对面的商店街 或者城镇中央的庭院
3 tlk70000019_01_msg0003 84 尤其是庭院 那是城镇中有名的园丁打造的 可漂亮了