Return to BDAT index
1 tlk70000011_04_msg0001 84 啊!各位来得正好! 奶奶今天 也精神抖擞地出去散步了!
2 tlk70000011_04_msg0002 84 来来来 那位亲切的御刃者! 要不要买我们店的饰品呢!?