Return to BDAT index
1 tlk70000008_02_msg0001 84 哈哈哈 点亮了灯笼 城镇就焕然一新了
2 tlk70000008_02_msg0002 84 卡赛特是越教训越会进步 他知道自己想保护的是什么 我能看出来
3 tlk70000008_02_msg0003 84 没想到身边就有一个年轻有斗志的人才 真令我喜出望外
4 tlk70000008_02_msg0004 84 这就叫灯台照远不照近[ML:Dash ]不 应该说是灯笼照远不照近吧?
5 tlk70000008_02_msg0005 84 哈哈哈哈!