Return to BDAT index
1 tlk70000004_06_msg0001 84 喔! 是你们啊! 最近到底是发生了什么事啊!?
2 tlk70000004_06_msg0002 84 总之 我让武器店的托尔克和 饰品店的爱丽丝 在我家地下避难呢!
3 tlk70000004_06_msg0003 84 不管你们是要避难 还是要去和那黑色的大家伙战斗 都尽管来我这里休息!