Return to BDAT index
1 tlk45200111_01_msg0001 84 喂喂! 异刃先生好厉害哦!
2 tlk45200111_01_msg0002 84 一下子就制作出帅气的武器 和御刃者共同作战!
3 tlk45200111_01_msg0003 84 我想成为御刃者!
4 tlk45200111_01_msg0004 84 然后和异刃先生一起帅气地作战 这是我的梦想!