Return to BDAT index
1 tlk44200181_03_msg0001 84 我有好好地遵照 月姐姐的嘱咐呢!
2 tlk44200181_03_msg0002 84 在外面尽情地玩! 饭也吃得饱饱的!
3 tlk44200181_03_msg0003 84 学习也很用功哦!
4 tlk44200181_03_msg0004 84 我这都是为了月姐姐! 这点小事是理所当然的啊!
5 tlk44200181_03_msg0005 84 将来月姐姐的御刃者会是我哦! 在那之前她就拜托给你了!