Return to BDAT index
1 tlk42360112_05_msg0001 84 嗼嗼嗼~!
2 tlk42360112_05_msg0002 84 出大事了嗼!
3 tlk42360112_05_msg0003 84 格尔特蒙特上打捞用的吊车 挂到云海里的 斑点龙鱼身上了嗼!
4 tlk42360112_05_msg0004 84 这样下去整部吊车 都会被拖到云海里去的嗼!
5 tlk42360112_05_msg0005 84 如果发生这种事 修理费可是非同小可的嗼!
6 tlk42360112_05_msg0006 84 感谢你们嗼 请你们快点解决这件事嗼~!