Return to BDAT index
1 tlk42300019_01_msg0001 84 歌声也变得好听了 饭菜也变得超级好吃了嗼
2 tlk42300019_01_msg0002 84 完全没有问题嗼! 倒不如说 丧失记忆之后 反而变得更好了嗼!
3 tlk42300019_01_msg0003 84 谢谢嗼!