Return to BDAT index
1 tlk000501_08_msg0001 84 我仔细一封封 检查过了巴恩留下的信嗼
2 tlk000501_08_msg0002 84 每一封都写得饱含感情 读着读着眼泪都下来了嗼[ML:Dash ]
3 tlk000501_08_msg0003 84 尼鲁尼为怀疑过好处费和花粉团 这两件事感到羞耻嗼
4 tlk000501_08_msg0004 84 巴恩是清白的 是非常廉洁的诺彭嗼!