Return to BDAT index
1 tlk000501_06_msg0001 84 我觉得巴恩肯定潜伏在 阿卡狄亚的某个地方嗼
2 tlk000501_06_msg0002 84 无论如何 都要在拉葛鲁多女王到达之前 揭发巴恩的恶行嗼
3 tlk000501_06_msg0003 84 拜托了嗼