Return to BDAT index
1 qst106005_msg0001 84 欢迎来到青空诺彭大学嗼 你们就是来体验入学的孩子们嗼?
2 qst106005_msg0002 84 是的嗼 我们是来学习淑女的修养的嗼
3 qst106005_msg0003 84 淑女?
4 qst106005_msg0004 84 不知道你在说什么 不过总之先开始上课了嗼
5 qst106005_msg0005 84 如果你们能够跟上课程 就能提高自我修养了嗼
6 qst106005_msg0006 84 请努力跟上课程嗼
7 qst106005_msg0007 84 好的嗼!
8 qst106005_msg0008 84 那么 这就开始第一节课了嗼
9 qst106005_msg0009 84 第一节课 讲的是森林学嗼
10 qst106005_msg0010 84 好了 花 请看一下黑板上的文章嗼