Return to BDAT index
1 kizunainn040_msg0001 84 哎 好困[ML:Dash ]
2 kizunainn040_msg0002 84 得去跟小乌龟和彩歌抱怨几句才行[ML:Dash ]
3 kizunainn040_msg0003 84 等去赛尔克斯支柱的时候 就去找他们抱怨[ML:Dash ]
4 kizunainn040_msg0004 84 呼啊 不过真的好困啊[ML:Dash ]